KCTA 자격번호 조회하기
*성 명
*직 종
KCTA 자격번호 조회하기 CTST 합격조회
 
 
2021/07/16 SCI 2021 심포지엄
 
2019 TCTAP KCTA Session-024 2019 TCTAP KCTA Session-023 2019 TCTAP KCTA Session-022 2019 TCTAP KCTA Session-021 2019 TCTAP KCTA Session-020 2019 TCTAP KCTA Session-019 2019 TCTAP KCTA Session-018 2019 TCTAP KCTA Session-017 2019 TCTAP KCTA Session-016 2019 TCTAP KCTA Session-015 2019 TCTAP KCTA Session-014 2019 TCTAP KCTA Session-013
KCTA 조영제켐페인 2021/05/31
2021 KCTA 대의원회의 개최 안내 2021/05/31
2021년 대한 심혈관 기술 연구회 ... 2020/12/31
대한심혈관기술연구회 회장 선거 ... 2020/12/11
 
자격증 재발급 확인부탁드립니다. 2021/06/01
TCTAP 학점 이수 여부 2021/05/26
자격증 재발급 확인 부탁드립니다 2021/05/24
자격증 재발급 확인 부탁드립니다. 2021/05/20
 
SCI 2021 심포지엄 2021/06/17
GICS 2021 심포지엄 2021/05/26
COACT 학회 2021/05/06
TCTAP 2021 Virtual 학회 2021/04/14
Copyright ⓒ 대한심혈관기술연구회(KCTA). All rights reserved.
담당자 : 총무이사 이승훈(서울성모병원) solomon82831@hanmail.net, 정보이사 서웅(고대구로병원) seogod83@naver.com